Miejsce uznane przez organy celne i ich rola w usprawnieniu odpraw celnych