Krótka analiza przyczyny wzrostu stawek frachtu na koniec roku 2020