Realizacja kontraktów biznesowych w obliczu sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś