Skutki epidemii koronawirusa w Chinach dla branży TSL oraz te, które w branży zauważamy rzadziej.