Uznawanie oznakowania CE w Wielkiej Brytanii przedłużone do 1 stycznia 2023 r.