Warunki dostawy CIP | Incoterms 2020 | CIP (Carriage and Insurance Paid To) – Przewóz i ubezpieczenie opłacone do … (oznaczone miejsce przeznaczenia)