Od 1 lutego 2022 stosowanie elektronicznego systemu EMCS PL2 jest obowiązkowe