EUR.1 czy „zwykłe” świadectwo pochodzenia – oto jest pytanie :)