Alternatywne zakończenie procedury tranzytu na podstawie artykułu 312 Rozporządzenia Wykonawczego