Procedury celne specjalne – końcowe przeznaczenie (end-use). Sposób na ograniczenie niekontrolowanego przywozu towarów z Ukrainy.