Nomenklatura scalona (CN) zastępuje dotychczasową klasyfikację w zakresie towarów dla potrzeb podatku VAT (PKWiU)